Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

İmtina

İnternetdə mövcudluğumuzun səhifələri şirkətimiz, məhsullarımız və digər xidmətlərimiz haqqında məlumat verməyə xidmət edir. Onlar çox diqqətlə araşdırılıb və toplanıb və daim yenilənir. Məzmunun dəqiqliyi, tamlığı və aniliyi ilə bağlı öz marağımızdan asılı olmayaraq, təəssüf ki, biz açıq və ya dolayı şəkildə buna görə heç bir məsuliyyət daşıya bilmirik. Bu səhifələr sadəcə ümumi məlumat verir və heç bir şəkildə tibbi, kommersiya və ya digər məsləhətləri əvəz etmir. Bu səbəbdən internet səhifələrindən və onlarda olan məlumatlardan birbaşa və ya dolayı yolla istifadə nəticəsində dəymiş zərərin iddiası və ya kompensasiyası istisna edilir.
İnternet səhifələrimiz üçüncü tərəflərin məlumatlarını ehtiva edərsə və ya onlara istinad edərsə, bu məlumat bizim tərəfimizdən tövsiyələr kimi qəbul edilməməlidir. Biz bu cür məlumatların düzgünlüyünü, aniliyini və ya digər qanuniliyini yoxlamadığımız üçün başa düşülən şəkildə ona görə heç bir məsuliyyət daşıya bilmərik.
Proqram, onun məzmunu, verilənlər, şəkillər və s. müəllif hüquqları və ya digər sənaye mülkiyyəti hüquqları ilə qorunur. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, bütün məhsul adları və müvafiq olaraq işarələnmiş digər adlar ticarət nişanı qanunu ilə qorunur. Çoxalma, paylama və emal daxil olmaqla istənilən istifadəyə yalnız qanunla müəyyən edilmiş hədlər daxilində və yalnız hüququ olan şəxsin razılığı ilə icazə verilir.
Biz istənilən vaxt İnternet səhifələrinin məzmununu dəyişmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

© BERLIN-CHEMIE AG