Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Kapsul və tabletin qrafiki
Kapsul və tabletin qrafiki

Mezim üç qalen formasında buraxılır – örtüklü həblər, bağırsaqda həll olan örtüyə malik həblər və daha yaxşı effektivlik üçün tərkibində bağırsaqda həll olan örtüklü mini-həblər olan jelatin kapsullar.

 

Kiçik ölçüsü və hamar səthi sayəsində örtüklü həblər çox asanlıqla udulur. Pankreatin həblərini heç vaxt çeynəməyin və dişləməyin.

 

"Enterik örtük" termini, tabletlərin mədədə həll olunmayan turşuya davamlı filmlə örtülməsi deməkdir. Bu xüsusi örtük sayəsində mədəaltı vəzi fermentləri təhlükəsiz şəkildə mədədən nazik bağırsağa keçərək sərbəst buraxılaraq aktivləşə bilirlər. 

 

Kapsulların tərkibində bağırsaqda həll olan örtüyə malik xırda həblər olur ki, onlar da qida ilə bərabər həcmdə qarışdırıla bilər. Bu cür buraxılış formasında həzm fermentlərinin effektivliyi daha yüksəkdir. Məhz buna görə də, bir qayda olaraq, mini-həblərə üstünlük verilir. 

 

Daha yaxşı qəbul etmək üçün bərk kapsullar da açıla bilər və yalnız kapsulun tərkibi bir stəkan maye ilə bütöv şəkildə udulur. 

 

Mezim preparatını istifadə etməzdən əvvəl preparatın istifadə təlimatını hər zaman diqqətlə oxuyun. 

Mezym 3 500 məhsulunun şəkli
Mezym forte

örtüklü həblər

Təsiredici maddələr: 

Lipaza* 3 500
Amilaza** 4 200
Proteaza** 250

 

Qablaşma:

20 həb

Mezym 10 000 məhsulunun şəkli
Mezym 10 000

bağırsaqda həll olan örtüyə malik həblər

Təsiredici maddələr: 
Lipaza* 10 000
Amilaza** 7 500
Proteaza*** 375

 

Qablaşma:
20 həb

Mezym 25 000 məhsulunun şəkli
Mezym 25 000

Bərk kapsullar

Təsiredici maddələr: 
Lipaza* 25 000
Amilaza** 22 500
Proteaza***  1 250

 

Qablaşma:
20 kapsul
 

* yağları parçalayan həzm fermentləri 
** saxaridləri parçalayan həzm fermentləri
*** zülalları parçalayan həzm fermentləri

MEZIM necə işləyir?

Mezimin təsiredici maddəsi olan pankreatin  bədənin ona lazım olan bütün qidalandırıcı maddələri mənimsəyə bilməsi üçün zülalları, yağları və karbohidratları kiçik hissəciklərə parçalamağa kömək edən həzm fermentlərinin kombinasiyasıdır.

Image 3
  1. Sağlam mədəaltı vəzi
    Mədəaltı vəzidə istehsal olunan həzm fermentləri zülalları, yağları və karbohidratları kiçik hissəciklərə parçalayır.
  2. Həzm problemləri olan pasiyent
    Mədəaltı vəzidə hər hansı bir pozuntu varsa, deməli, həzm fermentlərinin çatışmazlığı mövcuddur və yağlar, zülallar və karbohidratlar düzgün şəkildə parçalanmır.
  3. Mezim qəbul edən pasiyent
    Mezim çatışmayan fermentləri əvəz edir və qida kiçik hissələrə parçalanır

MEZIM necə istifadə edilir?

Preparatın dozası mədəaltı vəzi çatışmazlığının ağırlıq dərəcəsindən asılı olmalıdır. Lütfən, doza ilə bağlı həkiminizlə məsləhətləşin. Bir dəfə qida qəbulu üçün lipazanın tövsiyə olunan dozası (yağların parçalanmasına kömək edən fermentin miqdarı) 20 000 - 40 000 vahid təşkil edir, lakin doza təyin edilmiş diapazondan yüksək ola bilər. 

 

Dozanın artırılması yalnız həkim nəzarəti altında həyata keçirilməli və simptomların (məsələn, steatoreya, mədə ağrısı) yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. 

 

Lipaza fermentinin bədən çəkisinin hər kiloqramına 15 000 - 20 000 vahid gündəlik dozası aşılmamalıdır. 

 

Xüsusən, mukovissidozlu pasiyentlərdə yeməklərin miqdarı və tərkibi nəzərə alınmaqla, fermentin yağların kifayət qədər sorulması üçün zəruri olan dozası aşılmamalıdır. 

 

Uşaqlarda Mezim yalnız həkim nəzarəti altında istifadə edilməlidir.

Preparatın istifadə təlimatını diqqətlə oxuyun.

 

Qalen formaları dərmanların istifadə edilə biləcəyi formalardır (həb, kapsul, suspenziya və s.).

Qidanın tərkibində olan qidalandırıcı maddələr üç əsas qrupa bölünür: zülallar, yağlar və karbohidratlar

Steatoreya – yağların bağırsaqda sorulmasının azalması səbəbindən nəcisdə yağın olmasıdır